Enneagramforfatterne Riso og Hudsen skriver i sin bok ”Enneagrammets visdom” et lite kapittel om triadene vår. Her beskriver de våre tre senter, eller intelligenser og hvordan vi bruker disse i svært ulik grad. I fire blogger fremover vil jeg dele med dere mine erfaringer som veileder, og om hvor stor kraft det kan være for et menneske å komme i kontakt med alle våre intelligenser, også den såkalte ”blinde” intelligens. Og hvordan de på denne måten kommer i kontakt med ”en hemmelige venn” eller ressurser de ikke tidligere har hatt tilgang til.

De fleste har hørt om IQ og om emosjonell intelligens – EQ. Tenk deg at det også finnes en tredje intelligens – en kroppsintelligens, og at denne i like stor grad som IQ og EQ kan fortelle hva du bør gjøre eller ikke bør gjøre. Kort sagt; hva som er bra for deg og hva som ikke bra for deg. Tenk deg også at hodeintelligensen ikke bare kan måles i score på en IQ test, men at den også innebærer din evne til å tenke fornuftig og rasjonelt også i situasjoner hvor du strever med mange følelser, eller du bare kjenner i kroppen hva som er riktig og galt.

illustrasjon av Tina Tobiassen

Når mennesker kommer til veiledning er det fordi de har et problem de vil løse, eller de sitter fast i en negativ situasjon. Da jeg startet min veiledningspraksis var jeg som nå, opptatt av Enneagrammet. Utfordringen var at det ikke var så mange som har inngående kjennskap til Enneagrammet, og at det heller ikke var så lett å gi en kjapp innføring i Enneagrammet på en kort veiledningstime. For at jeg raskt skulle bli en fornuftig sparringspartner begynte jeg å observere hvilken av intelligensene hode, kropp eller følelser de brukte mest av. Jeg oppdaget at det faktisk ikke var så vanskelig å observere dette, særlig når de snakket om noe som var vanskelige for dem.

Etter at de hadde snakket seg ferdig og beskrevet sitt problem begynte jeg med å stille dem tre spørsmål.

  1. Hva tenker du om dette/Hva tenker du er den mest rasjonelle løsningen på dette?
  2. Hvilke følelser har du knyttet til dette/ hvilke følelser kjenner du på når du snakker om dette?
  3. Hvor sitter dette i kroppen/ hva kjenner du i kroppen når du snakker om dette?

Alle kunne lett svare på ett av spørsmålene. Noen kunne svare på to. Det overraskende var at ingen klarer å svare på alle tre. Mange trodde nok at de svarte på det tredje spørsmålet men enten repeterte svaret på et av de andre spørsmålene, eller så ble de svar skyldige.

Alt etter hva som er den enkeltes blinde intelligens hører jeg ofte, ”Kropp???? – jeg kjenner jo ingenting av dette i kroppen»? Eller; «Følelse????? – hva skulle det være?” Eller ”Hva sunn fornuft skulle være i denne saken??? – det klarer jeg ikke å svare på”.

Dette ble et viktig punkt i veiledningen fordi den andre nå skjønte at han eller hun ikke hadde en bevisst kontakt med en av disse intelligensene . Nå kunne vi sammen starte jakten for å finne veien tilbake til den intelligensen som de lyttet til som barn, men som nå hadde lukket seg for deres bevissthet.

På tross av at en av disse intelligensene er svake eller fraværende i vår bevissthet, betyr det ikke at den ikke lever i beste velgående – den lever bare sitt eget liv. Den gir oss stadige hint og signaler, og gir aldri opp håpet om at vi en gang skal finne tilbake til den, og å begynne å lytte til alt den har å fortelle oss. Siden den er så lite bevisst i oss er det også den intelligensen som snakker mest sant om oss. Den blinde intelligensen står i direkte forbindelse med vår essens og dermed Guds unike skaperverk i oss. Når vi får kontakt med vår blinde intelligens får vi også kontakt med den dypere sannhet om oss selv. Vi finner svaret eller løsningen på det vi strever med, og som var utgangspunktet for at vi søkte veiledning. Når alle tre intelligensene kobles på utfordringen vår – finner vi den sanne løsningen. I essensen finner vi en mye større innsikt og styrke enn det vår (Enneagrammønsterstyrte) personlighet kan gi oss.

I de neste bloggene vil jeg beskrive hvordan det kan fortone seg når noen har sunn fornuft/ hode som blind intelligens – del 2, følelser som blind intelligens – del 3 og kropp blind intelligens – del 4.