Har du noen gang opplevd at du i samtale med andre har blitt overrasket over den andres fantasi til hvor mye som kan gå galt her i livet? Du tenker «jøss! Her var det mye katastrofetenkning!» Eller er du kanskje en av de som i det samme møte tenker «Endelig er det noen som tenker som meg, og som faktisk forstår hvor mye skumle ting som faktisk kan skje».

Da min datter var i begynnelsen av 20 –årene var vi på kajakktur sammen hele familien på Helgelandskysten. Det var nydelig vær og vi padlet stille og rolig inne imellom alle holmer og skjær som Helgelandskysten er så kjent for. Det var vakkert, stille og vannet var så klart at vi lett så ned til havbunnen.  Plutselig utbryter min datter « Tenk mamma! Tenk hvis det kom en hval under kajakken og bare tippet oss rundt».  (I samme øyeblikk tenkte jeg at hun nok måtte være en 6er type i Enneagrammet.)

Denne typen mennesker, 6er typen i Enneagrammet er svært ofte livlige og sosiale mennesker. De er trofaste og gode teamarbeidere. I teamet er de flinke til å vurdere hva som er mulig og de oppdager i tide svake punkter i et prosjekt. De er ofte  forutseende når nye fremgangsmåter må velges. Det er akkurat som de har en radar med hensyn til å være farer.

Denne radaren kan både være deres beste venn men også deres verste fiende. Å kunne kalkulere risiko på en god måte vil i de fleste tilfeller være et viktig bidrag for å lykkes. 6ere er ikke naive og godtroende av natur og vil derfor heller ikke så lett bli lurt verken i kjærlighetslivet eller i jobbsammenheng. Likevel er det slik at «fryktradaren» må utfordres og ikke få fritt spillerom.  Som vi alle vet og har erfart kan frykt ha en lammende effekt hvis den får vokse fritt og ikke blir korrigert av en mer rasjonell tankegang. En fornuft som blant annet beregner hvor sannsynlig det er at «katastrofen» vil inntre.

For de fleste 6ere vil deres livsprosjekt være å utfordre frykt og katastrofetenkningen som ligger så latent for dem. De må finne den gode balansen mellom sunn skepsis og overdreven frykt. Da vil de kunne høste gode frukter av deres nådegaver som er mot og varme.

Min datter jobber nå i et stort konsern og her om dagen fikk jeg en lattermild telefon fra henne. «I dag var jeg med i ei gruppe som skulle lage en kravspesifikasjon til et firma som skal gjennomføre en katastrofeøvelse hos oss. De trengte innspill til hvilke scenario de skulle velge. Gjett om jeg kunne bidra!»