LÆR OM DIN UTVIKLINGSVEI

Enneagrammet beskriver at vårt mønster blir etablert i tidlige barneår som en reaksjon eller mestringsstrategi for møte med det vonde i verden. Noen av oss har hatt en tøff barndom, mens andre har hatt en god oppvekst. Uansett kommer ingen ”uskadd” gjennom barndommen, og alle må vi som barn møte det vonde i verden. Gud skapte ikke i utgangspunktet mønstret i oss, men han skapte en essens i oss. Denne essens er helt unik for hver enkelt av oss og den går dypere enn vår tillærte personlighet og vår oppfatning av hva som preger våre reaksjonsmønstre. I essensen har vi også kontakt og tilgang til egenskapene og gavene i alle mønstrene i Enneagrammet som Gud i sin opprinnelsen la ned i oss.

Når vi som barn forsøkte å mestre en verden som påfører oss smerte blir ”løsningen” eller mestringen vårt mønster i Enneagrammet. Når vi som barn gikk inn i vårt mønster forlot vi noen egenskaper og gaver som senere blir vanskelig for oss å nå tak i. Vi forlot vårt ”soulchild” – vårt sjelebarn.

For å utvikle oss personlig og åndelig er det nødvendig å gjenopprette forbindelsen med vårt ”soulchild”. Kurset vil gjennom undervisning, øvelser og refleksjon i grupper og alene forsøke å bidra til å gjenopprette og styrke denne forbindelsen.

Sammenhengen mellom mønster og utviklingsvei vises i pilene nedenfor.

Kurset forutsetter en viss grunnforståelse av Enneagrammet. Det er også nødvendig at du som deltager vet hvilken type du er, eller tar utgangspunkt i den typen du tror du tilhører. Det er mange som endrer mønster underveis i en selvutviklingsprosess med Enneagrammet. Det er fordi man gjennom prosessen får økt selvinnsikt og gjennom dette skjønner at man er en annen type enn det man trodde man var i utgangspunktet.