Mennesket er skapt til å være i bevegelse – både fysisk og mentalt.

Det er ikke alltid vi synes det er like behagelig å bevege oss og vi kan alle kjenne på en motstand når det gjelder trening. Når det gjelder den fysiske bevegelsen kan sofaen eller andre morsommere oppgaver gjøre at vi ikke beveger kroppen slik som den opprinnelig var ment å brukes til.

Når det gjelder den mentale bevegelsen går den svært lett når vi får impulser som vi opplever berikende. Hvis menneskesinnet hadde vært innrettet slik at vi kunne utvikle oss kun gjennom positive impulser hadde livet vært en lek. Dessverre er det ikke slik. Noen ganger opplever vi at vi sitter fast i mønstre eller relasjoner som ikke gjør oss godt, eller som hindrer oss i å leve ut vårt potensiale. Vi «forstår» at dette ikke er bra men vi klarer så lite å gjøre noe med det fordi det er for ubehagelig.

Hvis en slik tilstand pågår over lang tid oppstår det både fysiske og mentale slitasjeskader. Vi mister energi, vi kan føle på en nedstemthet og kroppen sier i fra med mage ulike symptomer som muskel og skjelettplager, svimmelhet, mage/tarm problemer m.m.

For noen kan en slik tilstand gå over i en krise eller sorgreaksjon ved at vi ytterligere blir påført tap gjennom dødsfall, skilsmisse, tap av jobb eller annen helse. For andre vil livsfaseoverganger være en periode hvor dette aktiveres. Vi kan oppleve tomhet eller frustrasjon av at livet ikke er, eller ble slik vi hadde på forhånd hadde sett for oss.

Erfaringene med tristhet, tomhet eller sorg er viktig for at vi skal modnes som menneske, både følelsesmessig og mentalt. Likevel er vårt ansvar som menneske å ikke forbli i disse negative tilstandene for lenge. De er helt klart en betingelse for vekst, men kun hvis de ikke gror fast som en permanent livsholdning. I slike situasjoner trenger alle en samtalepartner. Ved å sette ord på det vanskelige får anledning til å «speile» oss og våre erfaringer. Når en «speiler» seg i et annet menneske, får vi muligheten til å se oss seg selv slik andre oppfatter oss, og dermed i et større perspektiv enn vi selv klarer der og da. Vi får dermed korrigert vårt indre selvbilde og åpnet opp for flere perspektiver enn det vi klarer alene.

Når jeg veileder med personlig vekst bruker jeg kunnskap hentet fra Enneagrammet, psykologiske mentale reaksjonsmønstre innen psykologi, drømmeforståelse og kunnskap om samspillet mellom vår kognitiv, emosjonell og kroppslig intelligens. I situasjoner hvor vi har det vondt og vanskelig, eller vi opplever at vi «sitter fast» kan vi komme videre i vår personlige vekst hvis vi nettopp blir bevisstgjort hvordan disse elementene styrer oss.