ÅNDELIG VEILEDNING

Peter Halldorf definerer Åndelig veiledning som «den veiledning et menneske gir et annet for å modnes i sin tro. Da snakker vi om troen som en vandring, slik at den får konsekvenser for hele ens liv.»

En annen måte å beskrive Åndelig veiledning er at det er relasjonen mellom den som veiledes og Gud som er i fokus. Veileders oppgave er å understøtte og styrke denne relasjonen.  «En hovedoppgave er å hjelpe den veiledede å se hvordan Gud er tilstede i hans liv» (Barry & Connolly 2001)

Gud kaller oss til et liv i bevegelse – både fysisk og mentalt. Vi forbinder troen med en vandring og ser på det kristne mennesket som vandrende. Hvis troen er en vei hva er så målet? Målet er selverkjennelse i ordets aller dypeste mening. Her møter vi vår avgrund, vår synd og våre dypeste sår. Men her kan vi også tilegne oss den viktigste innsikt et menneske kan få om seg selv; nemlig at det er skapt i Guds bilde (Halldorf 2004).

Enneagrammet er et åndelig verktøy som har det formål å finne de dype drivkreftene i oss, som holder oss borte fra Gud og hans unike skaperverk i oss.

Enneagrammet bygger på gammel kristen visdom og den lutherske presten Andreas Ebert og fransiskaner presten Richard Rohr beskriver dette i boken ”Sjelens ni ansikter”.

Som andre lignende verktøy, beskriver Enneagrammet ulike adferdsmønster.  I tillegg hjelper det oss med å få innsikt i våre ubevisste motivasjoner – vår indre «autopilot» – som preger vårt samspill med andre og Gud.  I det den avsløres, får vi større handlefrihet til å bruke hele det potensialet som Gud har lagt ned i oss. Enneagrammet er et redskap som hjelper oss å se, forstå og godta oss selv og hverandre.

TILBAKEMELDING PÅ VEILEDNING

«Veiledninga hos Nina har for meg vore ei god støtte i arbeidet med å bli meir den eg trur Gud drøymde om då han skapte meg. Det har ikkje vore noko stress for å bli eit betre menneske, meir det å akseptere kven eg er, slik Gud også gjer».

Kari Godø Sæther