Videregående kurs i Enneagrammet

LÆR OM DIN UTVIKLINGSVEI Enneagrammet beskriver at vårt mønster blir etablert i tidlige barneår som en reaksjon eller mestringsstrategi for møte med det vonde i verden. Noen av oss har hatt en tøff barndom, mens andre har hatt en god oppvekst. Uansett kommer ingen ”uskadd” gjennom barndommen, og alle må vi som barn møte det […]

Videregående kurs i Enneagrammet

LÆR OM DINE STRESSREAKSJONER I stress opplever vi ofte at våre vanlige reaksjonsmønstre ikke strekker til. Vi reagerer og opptrer annerledes enn det vi pleier. Vi kan overraske både oss selv og omgivelsene på måten vi reagerer på. Enneagrammet viser oss at det ikke er tilfeldig hvordan vi reagerer i stress og at vår stressreaksjon […]

Parkurs i retreatramme med Enneagrammet og instinkter som tema

Opplever dere som par at kommunikasjonen iblant fører til misforståelser og uenighet, eller at den andre ikke forstår måten du setter pris på henne eller han? Vi kan alle oppleve at den ene blir såret over noe den andre ikke skjønner er sårende? At ord betyr forskjellig ting for den ene og den andre part? […]