av Nina Sjøvoll og Helene Makani

Ordet Enneagram kommer fra gresk, hvor ennea betyr 9. Enneagrammet er således en modell bestående av 9 punkter, tegnet i en sirkel, et punkt for hver personlighetstype.

enneagrammet

Enneagrammets opprinnelse er ikke helt klart. Enneagrammet bygger på gammel visdom og har røtter flere tusen år tilbake og brukes i mange sammenhenger. Enneagrammet inneholder elementer fra jødedom, kristendom, islam, taoisme, buddhisme og antikk gresk filosofi – i grunnen alle tradisjoner som strekker seg tilbake til antikken. Symbolet stammer sannsynligvis fra gamle Sufi tradisjoner, og ble anvendt av den esoteriske underviser George Gurdjieff (1866-1949).  Måten Gurdjieff anvendte ikke Enneagramsymbolet som en beskrivelse av personlighetstyper, men om de steg enhver prosess inneholder. Enneagrammet som personlighetsmodell ble først utviklet på 1970-tallet av bolivianeren Oscar Ichazo. Hans elev psykologen Claudio Naranjo bidro til å videreutvikle modellen. I de siste årtier har Enneagramforfattere som Helen Palmer, Kathy Hurley & Theodore Donson, og ikke minst Don Riso & Russ Hudson inkorporert moderne psykologisk teori i systemet.

Ideen i Enneagrammet

Den psykologiske ideen i Enneagrammet er at vi mennesker gjentar de samme mønstrene gjennom livet vårt, mønstre som vi danner tidlig i barndommen. Mange av disse mønstrene er fryktbasert, skapt i situasjoner hvor vi var redde for å miste trygghet (fysisk og psykisk), kjærlighet, tilhørighet og andre grunnleggende behov. Senere i livet gjentar vi da tankemønstre og handlinger som skal sikre at disse behovene stadig oppfylles – man kan si at vi tidlig begynner å fungerer på autopilot. Mange av disse strategiene gir ofte uheldige resultater og vi forsøker kanskje å endre på disse. Men fordi den dypereliggende motivasjon for disse mønstrene er ubevisst erfarer vi ofte at de kan være vanskelig å endre. Enneagrammet deler vår ubevisste motivasjon opp i 9 forskjellige grunnleggende motivasjoner, og gjennom å finne sin type kan man lære mye mer om seg selv. Man kan også lære mer om hvor forskjellig mennesker er, og hvorfor de handler og reagerer slik de gjør. Dette gir oss igjen en større toleranse overfor mennesker som er ulike oss selv.

Personlighet (Ego) og Essens

Den dypereliggende ide i Enneagrammet er at vi er skapt med et mye større hele eller potensiale enn det vi kjenner til gjennom vår bevissthet og vår personlighet. Vi kaller den delen av vår personlighet som vi bevisst kjenner til for Ego og dette som er mye mer og større i oss for Essens. Gjennom Enneagrammet kan vi lære å identifisere oss med denne bakenforliggende essensiell i oss – det som eksisterer ut over vår personligheten. Vi skal altså finne vår personlighetstype for å finne hvem vi bak personligheten. Å finne sin type er altså bare første steg til en personlig utvikling, som starter med så å si å få øye på seg selv, (og) å begynne å iaktta seg selv.

Type 1 Perfeksjonisten

Tanke- og handlemåte: Mennesker av denne typen er opptatt av hvordan tingene kan bli forbedret og reagerer ofte umiddelbart hvis noe ikke er slik det skal være. Type 1 har utviklet en sterk indre kritiker, som holder deres følelser og behov på plass, slik at de heller gjør det som den indre kritiker forteller dem er korrekt, frem for det de har mest lyst på. De har stor glede ved å gjøre et arbeid riktig og bra, og man kan regne med at de vil gjøre en stor innsats for å yte sitt beste.

Du er muligvis type 1 hvis du kjenner igjen følgende:

Press: Når du er presset og blir utrygg skjer det et skift, du mister lett selvtilliten og får en følelse av at problemer fyller alt. Du får kontakt til alt for mange følelser og kommer i tanker om alle de andre ganger hvor det ikke gikk bra. Samtidig blir du mer oppmerksom på andre menneskers følelser og på hvordan de opplever deg.

Trygghet
: Når du er på toppen og føler deg helt ressursfull og trygg begynner du å få masser av ideer og liker å planlegge arrangementer eller drømme om ting du engang kunne tenke deg å gjøre. Du slipper behovet for at alt skal være helt perfekt, og du har lettere ved bare å være med det som er, uten å rette på det.

Type 2: Hjelperen

Tanke- og handlemåte: Disse menneskene er svært oppmerksomme på hvordan de kan hjelpe andre mennesker og særlig til de som står dem nær. Type 2 gir gjerne men er ofte dårlige til å motta hjelp. De er heller ikke flinke til å kjenne etter, og å gi utrykk for egne behov. Dette kan gi dem indre konflikter både i relasjoner generelt, og i parforhold spesielt fordi Hjelpere ofte føler seg ufri, og fordi de pålegger seg selv en opplevelse av at de alltid ”må” gi. Type 2 er oftest utadvendte mennesker som er liker til å gi omsorg og anerkjennelse til andre, og som selv setter stor pris på å bli anerkjent for det de gjør.

Du er muligvis type 2 hvis du kjenner igjen følgende:

Press
: Når du føler deg presset eller utrygg blir du mindre positiv og blir lettere sint. Da setter du tydelige grenser overfor andres behov, og tar styringen på en måte som kan oppleves kaldt og uten empati. Du blir svært opptatt av urettferdighet og uttrykker dine følelser og behov med stor tyngde.

Trygghet
: Når du er trygg og har overskudd blir du mere kreativ og har lettere for å kjenne hva som er viktig for deg. Du får økt oppmerksomhet på intensitet og nærhet, og det er viktig for deg at du kan sette ditt personlige preg på tingene og gjøre dem til noe spesielt.

Type 3: Utretteren

Tanke- og handlemåte: Disse menneskene har det alltid travelt fordi de er opptatt av å få oppgaver unnagjort, og å nå sine mål. De har ofte mange baller i lufta på samme tid.Type 3 kan gjøre en fantastisk arbeidsinnsats men glemmer ofte å ta hensyn til seg selv. Dette er fordi de fokuserer på alt som må gjøres hele tiden. Det er mennesker som er opptatt av statusen som følger med det å være suksessfull, og det inntrykket de gjennom dette presenterer over for andre. Mennesker av denne type er effektive og suksessfulle og ofte rollemodeller for andre som ønsker å skape suksess i livet sitt.

Du er muligvis type 3 hvis du kjenner deg igjen i følgende:

Press
: Når du er presset av for mange uavsluttede oppgaver og angst for fiasko kan du iblant oppleve å bli handlingslammet. Det blir da vanskelig å prioritere fordi alle oppgaver fremstår for deg som like viktige. Du får problemer med å avslutte dine prosjekter, og du føler at du løper i sirkel ikke får gjort noen ting.

Trygghet
: Når du føler deg selvsikker og trygg blir du mer realistisk i forhold til den tid og de ressurser som rent faktisk er til rådighet i forhold til en oppgave. Du tar deg mer tid til å analysere konsekvenser av dine beslutninger, og du blir selvironisk og mer munter.

Type 4: Romantikeren

Tanke- og handlemåte: 
Romantikere er sensitive mennesker som er opptatt av det unike og spesielle, og av selv å være unik og annerledes. De er lettpåvirkelige følelsesmessig og kan derfor svinge mye følelsesmessig. De bruker ofte mye tid på å analysere egne og andres følelser. Dette gjør dem ofte til gode menneskekjennere og opplever ofte at andre søker dem når de trenger å snakke om dypere ting. Type 4 trives godt med dype og nære relasjoner og de liker alt som gir dem en følelse av er intensitet. Mange er kreative og liker å sette sitt personlige preg både i privat sammenheng og med det de jobber med.

Du er muligvis type 4 hvis du kjenner igjen følgende:

Press
: Når du er presset og føler deg usikker kan du oppleve å miste kontakten til dine følelser og dermed blir du usikker på dine egne behov. Det blir plutselig lettere for deg å ha oppmerksomhet på andres behov, og du opplever at du innretter deg og tilpasser deg etter andres ønsker.

Trygghet: 
Når du er trygg og føler deg sikker på deg selv har du lettere for å holde fokus. Du bruker mindre tid på å analysere egne og andres følelser og du blir ikke så opptatt av hva andre mener om deg. Du fokuserer på å få tingene gjort på den riktige måte og har oppmerksomhet på detaljene og på hvordan detaljene kan forbedre helheten.

Type 5: Iakttageren

Tanke- og handlemåte: 
Mennesker av denne type har et stort behov for å opprettholde sin private svære. De er ofte innadvendte og opptatt av dype tanker som om faglige emner eller store spørsmål i verden. De er opptatt av å lese og samle kunnskap og ideer. De liker å være forberedt på hva som skal skje, og å ha mulighet til å tenke gjennom tingene på forhånd. De tenker før de snakker og synes nok at flere enn dem burde gjøre det samme. De kan virke utilnærmelige og distanserte, men de er godt forberedte, saklige og kloke innenfor sitt fag.

Du er muligvis type 5 hvis du kjenner igjen følgende:

Press: Når du er presset og føler dine grenser overtrådt, kan du miste din indre balanse. Det kan oppleves som du får en invasjon av urealistiske ideer og tanker som flyr veldig fort. Du forholder deg overfladisk til problemer og blir mer utadvendt og snakkende. Dette kan gi deg en følelse av at du er respektløs i forhold til deg selv og andre.

Trygghet: Når du er trygg og føler deg på sikker grunn blir du mer aktivt deltagende og kan gjerne ta styringen. Du blir mer aktiv i å oppfylle dine behov og du kan bli veldig direkte. Din vanlige tendens til bare å tenke tingene igjennom blir avløst av aktiv handling.

Type 6: Skeptikeren 

Tanke- og handlemåte: 
Mennesker av denne type analyserer før de handler og de ønsker å vurdere alle siden av en sak før de tar en beslutning. De ønsker å finne en følelse av sikkerhet før de bestemmer seg men har ofte en tendens til å fortsette å analysere også etter at beslutningen er tatt. De diskutere hele tiden med seg selv – frem og tilbake, blir ambivalente og får problemer med å treffe beslutninger. De er mer enn andre typer oppmerksomme på hva som kan gå galt og bruker mye energi på å forebygge dette. De opplever at andre ofte er urealistiske i deres tro på at alt ordner seg, og kan noen ganger oppleves av andre som negative. De bruker tid på å få tillit til mennesker og ideer, men er fantastisk lojale over for de mennesker og synspunkter de har fått tillit til.

Du er muligvis type 6 hvis du kjenner igjen følgende:

Press
: Når du er presset og føler deg truet setter du opp tempoet og kan bli frustrert over at du ikke får tenkt igjennom tingene ordentlig innen du treffer dine beslutninger. Samtidig mister du din realitetssans, og bedrar deg selv i forhold til hvor mye du egentlig må gjøre og hvor mye du rekker.

Trygghet: Når du er trygg og tillitsfull slapper du mer av og har lettere for å bare være i det som er. Du ser fortrinnsvis de positive sider hos dine medmennesker og din skepsis og tvil forsvinner til fordel for en følelse av, at allting går lettere når vi har det hyggelig sammen.

Type 7: Eventyreren

Tanke- og handlemåte
: Mennesker av type 7 velger helst å se tingene fra en positiv vinkel og i deres øyne er verden full av muligheter. De liker ikke å bli holdt fast av avtaler og prosedyrer og kan bli helt paniske ved tanken på å ikke ha flere valgmuligheter. De er motivert av alt som er nytt og spennende og liker å legge fantastiske planer som ikke nødvendigvis blir realisert. De har en utadvendt, medrivende begeistring og kan investere mye energi inn i prosjekter som de blir fasinert av.

Du er muligvis type 7 hvis du kjenner igjen følgende:

Press: 
Når du er presset og føler deg begrenset kan du miste tilgang til alle ideene dine og du fokuserer i stedet på detaljer og på hvordan du kan forbedre det du holder på med.  Du får kontakt med ditt sinne og du kan bli kritisk og fordømmende over for andre, men også deg selv.

Trygghet
: Når du er ressursfull og hviler i deg selv, kan du bli mer stille, innadvendt og ettertenksom. Det blir viktigere for deg å bruke tiden din til å samle kunnskap enn å være ute å oppleve. Du nyter å være alene med din PC eller noen bøker. Her kan du sitte i fred og ro og tenke tanker om livets mysterier.

Type 8: Frontkjemperen

Tanke- og handlemåte: 
Mennesker av type 8 stiller gjerne opp til kamp hvis de opplever urettferdighet på egne eller andres vegne. De er ikke redd for aggresjon og de har en evne til å ta mye plass. Hvis tingene ikke går etter deres hode kan de være kontrollerende og dominerende. De kan også være kjærlige og beskyttende og tar gjerne ansvar og viser omsorg sine venner og familie, og gjerne for svake i samfunnet. Når type 8 virkelig føler tillit til en annen person vil de avsløre, at de innerst inne har et meget sårbart sted som det er viktig for dem å beskytte.

Du er muligvis type 8 hvis du kjenner igjen følgende:

Press: Når du er presset kan du bli handlingslammet, og du trekker deg tilbake og tenker gjennom tingene en gang til mens du ”reorganiserer dine styrker”. Dine personlige grenser blir meget tydelige for deg og du involverer ikke andre i dine sorger og problemer.

Trygghet: 
Når du er trygg og kan legge ned dine forsvarsverker slutter du å kjempe. Dine egne behov blir mindre, og du opplever en stor omsorg for mennesker, du er tett på. Du blir meget oppmerksom på hva du kan gjøre for andre.

Type 9: Fredselskeren

Tanke- og handlemåte
: Mennesker av denne type har en fantastisk evne til å skape harmoni rundt seg gjennom sin rolige og vennlige væremåte. De er diplomatiske og har lett for å forstå en sak fra mange synsvinkler. Til gjengjeld vil de ofte sette til side sin egen mening for å bevare en fredelig stemning. Frem for å uttrykke sin motstand eller uenighet verbalt vil de gjennom sin adferd vise at de ikke har lyst, eller at de er uenige. De har således en stahet som betyr at jo mer man presser Nieren til å gjøre noe, jo mindre vil han få lyst til å gjøre det. Trygge Niere skaper en harmonisk og fredelig stemning i enhver gruppe, og er hyggelige og rolige å være sammen med.

Du er muligvis type 9 hvis du kjenner igjen følgende:

Press
: Når du er presset og opplever uro omkring deg kan du bli skeptisk og i tvil om andres hensikter. Det er vanskelig for deg å ha tillit til din egen dømmekraft og du analyserer det som er skjedd igjen og igjen.

Trygghet
: Når du er trygg og opplever harmoni rundt deg blir du mer utadvendt og retter oppmerksomheten mot det som skal gjøres, og får fokus på å nå de mål som er viktige. Du får gjort en masse og kan jobbe lenge uten pause.

 

Kanskje kjenner du deg igjen i flere av typene?

Ifølge Enneagrammodellen er vi én grunntype, og gjentar mønstrene fra denne typen igjen og igjen, samtidig som vi motiveres av den grunnleggende motivasjonen til typen. Men vi kan også ha sterke trekk fra en av nabotypene, ofte kalt en vinge. I tillegg beskriver Enneagrammet en sammenheng mellom typene i henholdsvis et stresspunkt og et trygghetspunkt – du kan lese mer om dette nedenfor.

Vinger

Sirkelen i Enneagrammet angir den forbindelse det er mellom de typer som ligger ved siden av hverandre på sirkelens periferi. Hver personlighetstype kan nemlig være sterkt influert av den ene eller begge de personlighetstyper som ligger som de nærmeste naboer. Vi kaller det for typens vinger.

Slik kan en 1’ er ha personlighetstrekk fra type 9, hvilket gjør 1’ eren mere oppsatt på å ha det behagelig og kanskje litt for lat til å leve ut sin perfeksjonisme i alle områder av livet. Sinnet kan være mere skjult.
Når 1’ eren har personlighetstrekk fra type 2, blir 1’erens oppmerksomhet på andre og deres behov mer viktig. Aktivitetsnivået er betydelig høyere hos denne vinge og i rollen som talsmann for en bedre sak er sinnet mer synlig.

Piler – ben

Enneagrammet forklarer hvordan vi kan oppleve at vi kan endrer vår reaksjonsmåte når vi kommer i pressede situasjoner og når vi har det veldig bra. Vi kaller disse reaksjonene våre stress og trygghetspunkter. Ved henholdsvis trygghet og stress får vi nemlig tilgang til mønstre fra to andre typer. Dette har en positiv effekt, fordi vi dermed bryter våre vanlige mønstre og får tilgang til andre strategier som kan hjelpe oss videre. Når vi er i trygge rammer og virkelig føler oss på toppen og ressursfulle, lar vi våre vanlige forsvarsverker falle. Vi slapper av og gir oss selv lov å leve ut andre sider av oss.

Eksempelvis vil en type 9 i trygghet bevege seg mot type 3 og bli mer effektiv og målrettet og få mer oppmerksomhet på resultater og på egen identitet.
Når 9’ eren føler seg presset, beveger denne sig mot type 6 og blir mer skeptisk og tvilende over for seg selv og andre mennesker.
Disse skiftene er beskrevet under hver type.

Den personlige utviklingsvei for hver av de 9 typer

Enneagrammet beskriver hver types ubevisste drivkraft og tankemønstre og hvordan vi ubevisst gjentar de samme tanker og handlinger. Vi sitter alle fast i mønstre og det er først når man oppdager disse man kan begynne med å jobbe med sin egen utvikling. Enneagrammet beskriver altså en utvei – en mulighet for å bryte sine mønstre – gjennom å kjenne seg selv bedre. Å finne sin type er derfor å finne sitt utgangspunkt for personlig utvikling.