LÆR OM DIN UTVIKLINGSVEI (Soulchild) – VIDEREGÅENDE KURS I ENNEAGRAMMET

Enneagrammet beskriver at vårt handlingsmønster blir etablert i tidlige barneår som en reaksjon eller mestringsstrategi for vårt møte med det vonde i verden. Noen av oss har hatt en vanskelig barndom, mens andre har hatt en god oppvekst. Uansett kommer ingen av oss gjennom barndommen uten å møte det vonde i verden, og heller ikke uten å utvikle mestringsstrategier for håndtere dette. Når vi som barn forsøkte å mestre en verden som påfører oss smerte kommer ”løsningen” eller mestringen til uttrykk i hvilket Enneagrammmønster vi ubevisst velger. I denne prosessen

forlater vi andre egenskaper og gaver som Gud allerede hadde lagt ned i oss – vi forlater vårt ”soulchild” – vårt sjelebarn. De egenskapene vi forlater blir etter hvert vanskelig tilgjengelig for oss.

Gud skapte i utgangspunktet ikke dette mønstret i oss, men han skapte vår essens. Essensen er Guds unike skaperverk i oss og den går dypere enn vår tillærte personlighet, vårt Enneagrammønster og vår oppfatning av hva som preger våre reaksjonsmønstre. I essensen har vi også kontakt og tilgang til egenskapene og gavene som vårt sjelebarn fikk men som vi har mistet kontakten med. Disse egenskapene representere de ulike mønstrene i Enneagrammet og betyr at vi dypest sett egentlig har tilgang til alle egenskapene hvert enkelt Enneagrammønster representerer.

For å utvikle oss personlig og åndelig er det nødvendig å gjenopprette forbindelsen med vårt ”soulchild”. Kurset vil gjennom undervisning, øvelser og refleksjon i grupper og alene som skal forsøke å bidra til å gjenopprette og styrke denne forbindelsen.

 

Pilene i Enneagramfiguren nedenfor viser utviklingsveien i hvert mønster

Kurset forutsetter en grunnforståelse av Enneagrammet. Det er også nødvendig at du som deltager vet hvilket mønster du er i Enneagrammet. Hvis du er usikker men likevel interessert i kurset kan du ta kontakt med kursleder på forhånd.

 

Det er likevel mange som gjennom å jobbe med Enneagrammet og sin personlige utvikling endrer sitt mønster underveis. Det er fordi man gjennom prosessen får økt selvinnsikt og forstår sin dypeste drivkraft som kanskje tidligere har vært ubevisst for den enkelte.

Innhold