Oslo, høsten 2016

ENNEAGRAMMET – en modell for personlig og åndelig vekst.

Enneagrammet bygger på gammel kristen visdom, men har røtter enda lengre tilbake og brukes i mange sammenhenger.

Som andre lignende verktøy, beskriver Enneagrammet ulike adferdsmønster.  I tillegg hjelper det oss med å få innsikt i våre ubevisste motivasjoner – vår indre «autopilot» – som preger vårt samspill med andre og Gud.  I det den avsløres, får vi større handlefrihet til å bruke hele det potensialet som Gud har lagt ned i oss. Enneagrammet er et redskap som hjelper oss å se, forstå og godta oss selv og hverandre.

Kurset går over 4 kvelder fra 18:00 – 21:00 i Torggt.1, 6.etg

29.august:      Hva er Enneagrammet? En innføring i hjertesenteret, magesenteret og hodesenteret og en kort gjennomgang av de 9 mønstrene.

2.kurskveld:   Hjertesentreret; mønster 2-3-4

3.kurskveld:   Hodesentreret; mønster 5-6-7

4.kurskveld:   Magesentreret; mønster 8-9-1 og Vinger. Hvordan kan vi bruke denne kunnskapen på en god måte?

 

KURSLEDER er Nina Sjøvoll

Nina har lang erfaring fra utviklingsarbeid både med team og enkeltpersoner som leder gjennom mange år. Hun har Hovedfag i helsefag og Enneagramutdanning fra ”9typer Enneagramakademiet”. I tillegg er hun karriereveileder, og er utdannet i veiledningspedagogikk.

 

Kurset bygger på bøkene «Enneagrammets visdom» av Riso og Hudson og «Sjelens 9 ansikter» av Richard Rohr og Andreas Ebert.

PRIS:
kr. 495,- pr. kurskveld

STED: Torggt.1 Oslo

PÅMELDING: sendes til nina.sjovoll@gmail.com eller på sms 975 33 211. Det samme gjelder henvendelser og spørsmål angående kurset.