LÆR OM DINE STRESSREAKSJONER

I stress opplever vi ofte at våre vanlige reaksjonsmønstre ikke strekker til.

Vi reagerer og opptrer annerledes enn det vi pleier. Vi kan overraske både oss selv og omgivelsene på måten vi reagerer på. Enneagrammet viser oss at det ikke er tilfeldig hvordan vi reagerer i stress og at vår stressreaksjon  henger nøye sammen med hvilken grunntype vi er.

I en åndelig engelskspråklig sammenheng benevnes disse stressreaksjonene som ”demons” – våre indre demoner, eller sagt på en annen måte – våre destruktive sider . Utfordringene ved disse er at de begrenser vår åndelig og personlig vekst.  Ved å bli bevisstgjort våre stressreaksjoner og å ”slutte fred” med disse kan de faktisk også vendes slik at de blir en ressurs for oss.

Kurset vil gjennom forelesninger, øvelser og refleksjon i grupper og alene gi oss en bevisstgjøring av våre essensielle stressreaksjoner.

Kurset forutsetter en viss grunnforståelse av Enneagrammet. Det er også nødvendig at du som deltager vet hvilken type du er, eller tar utgangspunkt i den typen du tror du tilhører. Det er mange som endrer mønster underveis i en selvutviklingsprosess med Enneagrammet. Det er fordi man gjennom prosessen får økt selvinnsikt og gjennom dette skjønner at man er en annen type enn det man trodde man var i utgangspunktet.

STRESSREAKSJONER I ENNEAGRAMMET

Pilene viser i hvilken retning mønstrene går når vi er i stress.